Najbolje srpske
aplikacije i igre
za Android.

Lako nađite sve
srpske i regionalne
Android aplikacije

Android vesti
iz Srbije i sveta
na jednom mestu

Uvek sveže vesti
iz najpoznatijh domaćih izvora

image01

Android telefoni
i tableti
svih proizvođača

Kompletne specifikacije
svih Android telefona
i tableta

image01
]

NLB mKlik – NLB Banka Skopje
Android aplikacija (program)

Autor: NLB Banka AD - Skopje

Paket: hr.asseco.android.jimba.tutunskamk.production

Kategorija: Finansije

Ocena: 4.46

Preuzimanja: 100000

Grupa: Скопје

Preuzmite program NLB mKlik – NLB Banka Skopje sa Google Play-a

Opis programa:

NLB mKlik е услуга на NLB Банка АД Скопје и претставува апликација за мобилен уред која овозможува преглед на Вашите продукти во Банката и спроведување на Вашите финансиски трансакции на сосема безбеден начин. Услугата е достапна 24 часа на ден, седум дена во неделата. NLB mKlik услугата може да се користи со верзија на Android 4.0 или понова.

Можности на НЛБ мКлик апликацијата:
* Преглед на состојба и промет на сите трансакциски сметки, депозити, картички и кредитни продукти.
* Преглед на курсна листа како и конверзија од една во друга валута на трансакциската сметка.
* Можност за плаќање на ПП30/ПП50 безготовински налози, режиски трошоци, интерни налози кон депозити по видување и обврски кон Банката за кредитни картички и кредити
* Можност за работа со апликацијата од повеќе мобилни уреди
* Интерактивен локатор на Експозитури/Банкомати
* Можност за поставување на лимит за трошење на Интeрнет, АТМ/Банкомат и продажно место/POS
* Можност за примање на известувања од банкатa
* Можност за контакт со банката преку телефон или e-mail
* Можност за отворање на Трансакциска сметка во Банката


NLB mKlik, NLBKlik, NLB, NLB Banka, Tutunska, NLB Tutunska, M-Klik, mKlik, М-Банкарство, Мобилно Банкарство, НЛБ мКлик, НЛБКлик, НЛБ, НЛБ Банка, Тутунска, НЛБ Тутунска, М-Клик, мКлик

Zadnje izmene:

• Девизни плаќања
• Распоред на девизен прилив
• Нотификација за достапен девизен прилив за распределба
• Автоматско отворање на ТРС во нова валута a со девизно плаќање/распоред на девизен прилив
• Лимит за трансакции и можност за нивна промена
• Kреирање на нов налог со препраќање на постоечки налог (swipe)
• Експорт во pdf на налози ПП30, ПП50, режиски трошок, 743 образец, SWIFT и можност за нивно споделување
• Авторизација на налог со отпечаток од прст/ПИН

Preuzmite program NLB mKlik – NLB Banka Skopje sa Marketa

Cena: Besplatno

Veličina: 31M

Glasova: 1124

Verzija: 3.0.7

Sajt: