Najbolje srpske
aplikacije i igre
za Android.

Lako nađite sve
srpske i regionalne
Android aplikacije

Android vesti
iz Srbije i sveta
na jednom mestu

Uvek sveže vesti
iz najpoznatijh domaćih izvora

image01

Android telefoni
i tableti
svih proizvođača

Kompletne specifikacije
svih Android telefona
i tableta

image01
]

NLB mKlik Makedonija
Android aplikacija (program)

Autor: NLB Banka AD - Skopje

Paket: hr.asseco.android.jimba.tutunskamk.production

Kategorija: Finansije

Ocena: 4.54

Preuzimanja: 100000

Grupa: Скопје

Preuzmite program NLB mKlik Makedonija sa Google Play-a

Opis programa:

НЛБ мКлик е мобилна апликација наменета за физички лица, корисници на услугите на НЛБ Банка, која овозможува преглед на различните продукти кои корисниците ги имаат во Банката како и извршување на различни видови на трансакции на едноставен и пред се безбеден начин во било кој период од денот.

Можности на НЛБ мКлик апликацијата:
· Преглед на состојба и промет на сите трансакциски сметки, депозити, картични и кредитни продукти.
· Можност за плаќање на безготовински налози од денарски платен промет (ПП30/ПП50/ПП53) , девизни налози, плаќање на шаблони за режиски трошоци, интерни налози кон депозити по видување, брзи плаќања на обврски кон Банката за кредитни картички и кредити, конверзија од една во друга валута и сл.
· Можност за Распоред на девизни приливи
· Автоматско отворање на нова валута на трансакциска сметка во валута која корисникот ја нема, а врз основа на девизно плаќање или распоред на девизен прилив
· Опција за креирање на нов налог со препраќање на постоечки налог (Swipe опција)
· Можност за брзо плаќање на налог ПП30 врз основа на повикување контакт од телефонскиот именик за кој е асоцирана трансакциска сметка во Банката
· Mожност за испраќање на барање за делење на сметка со корисник чиј контакт број го имаме во именикот на телефонот
· Можност за избирање на лимит група за трансакции согласно потребите на корисникот.
· Можност за добивање на различни типови известувања од Банката (известувања за приливи и одливи од трансакциска сметка, девизни приливи, трансакции со платежни картички) и опција и за нивно подесување (вклучување/исклучување) по желба на корисникот
· Експортирање на налози и образци во пдф формат и можност за нивно споделување преку различни канали достапни на мобилниот уред
· Поголема безбедност при најава како и плаќање со дополнителна автентификација со пин или fingerprint при плаќање на денарски налози ПП30 и ПП50 и девизен налог
· Можност за доспевање на една или повеќе рати од платежни картички
· Можност за работа со апликацијата од повеќе мобилни уреди
· Интерактивен локатор на Експозитури/Банкомати
· Можност за поставување на лимит на картичка за трошење на Интeрнет, АТМ/Банкомат и продажно место/POS
· Преглед на курсна листа
· Можност за контакт со банката преку телефон или e-mail
· Можност за отворање на Трансакциска сметка во Банката

Начин на активација на услугата:
За да може да се користи апликацијата потребно е на иницијалниот екран да се одбере Најава на мКлик и потоа да се одбере една од понудените опции во зависност дали сте корисник на НЛБ Клик електронското банкарство на НЛБ Банка. Во зависност од избраната опција, корисникот ги пополнува потребните податоци. Доколку корисникот нема кориснички пакет, на следниот чекор потребно е да се избере пакет со кој се дефинираат привилегиите на апликацијата (преглед или плаќање) согласно потребите. На следниот чекор корисникот добива смс порака со активациски код за активирање на апликацијата и екран на кој креира личен ПИН кој ќе го користи за најава на апликацијата

Zadnje izmene:

“Плати на пријател” – брзо плаќање со користење на контакти од телефонски именик
“Подели сметка” – брзо креирање и испраќање на предефиниран налог за поделба на сметка со користење на контакт од телефонски именик

Preuzmite program NLB mKlik Makedonija sa Marketa

Cena: Besplatno

Veličina: 32M

Glasova: 1310

Verzija: 3.1.2

Sajt: