Najbolje srpske
aplikacije i igre
za Android.

Lako nađite sve
srpske i regionalne
Android aplikacije

Android vesti
iz Srbije i sveta
na jednom mestu

Uvek sveže vesti
iz najpoznatijh domaćih izvora

image01

Android telefoni
i tableti
svih proizvođača

Kompletne specifikacije
svih Android telefona
i tableta

image01
]

NLB mKlik Makedonija
Android aplikacija (program)

Autor: NLB Banka AD - Skopje

Paket: hr.asseco.android.jimba.tutunskamk.production

Kategorija: Finansije

Ocena: 4

Preuzimanja: 50000 - 100000

Grupa: Скопје

Preuzmite program NLB mKlik Makedonija sa Google Play-a

Opis programa:

NLB mKlik е услуга на NLB Банка АД Скопје и претставува апликација за мобилен уред која овозможува преглед на Вашите продукти во Банката и спроведување на Вашите финансиски трансакции на сосема безбеден начин. Услугата е достапна 24 часа на ден, седум дена во неделата. NLB mKlik услугата може да се користи со верзија на Android 4.0 или понова.

Можности на НЛБ мКлик апликацијата:
* Преглед на состојба и промет на сите трансакциски сметки, депозити, картички и кредитни продукти.
* Преглед на курсна листа како и конверзија од една во друга валута на трансакциската сметка.
* Можност за плаќање на ПП30/ПП50 безготовински налози, режиски трошоци, интерни налози кон депозити по видување и обврски кон Банката за кредитни картички и кредити
* Можност за работа со апликацијата од повеќе мобилни уреди
* Интерактивен локатор на Експозитури/Банкомати
* Можност за поставување на лимит за трошење на Интeрнет, АТМ/Банкомат и продажно место/POS
* Можност за примање на известувања од банкатa
* Можност за контакт со банката преку телефон или e-mail
* Можност за отворање на Трансакциска сметка во Банката


Keywords: NLB mKlik, NLBKlik, NLB, NLB Banka, Tutunska, NLB Tutunska, M-Klik, mKlik, М-Банкарство, Мобилно Банкарство, НЛБ мКлик, НЛБКлик, НЛБ, НЛБ Банка, Тутунска, НЛБ Тутунска, М-Клик, мКлик

Zadnje izmene:

Новите неща

- Известувања за приливи на трансакциска сметка
- Известувања за одливи на трансакциска сметка
- Известувања за трансакции со платежна картичка
- Дополнителни подобрување / Оптимизација / Редизајниран изглед

Preuzmite program NLB mKlik Makedonija sa Marketa

Cena: Besplatno

Veličina: ---

Glasova: 599

Verzija: Варира според устройството

Sajt: http://nlb.mk/CMS/Upload/PrivacyPolicy/Privacy_Policy_NLB_mKlik_eng_13.03.2017.docx