Najbolje srpske
aplikacije i igre
za Android.

Lako nađite sve
srpske i regionalne
Android aplikacije

Android vesti
iz Srbije i sveta
na jednom mestu

Uvek sveže vesti
iz najpoznatijh domaćih izvora

image01

Android telefoni
i tableti
svih proizvođača

Kompletne specifikacije
svih Android telefona
i tableta

image01
]

МојВоздух (MojVozduh)
Android aplikacija (program)

Autor: Gorjan Jovanovski

Paket: com.gorjan.airquality

Kategorija: Zdravlje

Ocena: 4.7

Preuzimanja: 50000 - 100000

Grupa: Македонија

Preuzmite program МојВоздух (MojVozduh) sa Google Play-a

Opis programa:

[English Below]

Дознај што дишеш! Лесно и прегледно види ги информациите за квалитетот на воздухот од сите 17 мерни станици поставени низ цела Македонија. Информирај сè од кој тип е секое мерење, кои се горните граници, кои се загадувачите и што се препорачува во случај на екстремни загадувања.
Достапна на Македонски, Англиски и Албански.

Можности:
- Податоци во живо од 17 мерни станици и 7 типа на загадување (обновени секој час)
- Графици/мапи/календари за статистичко следење на загадувањето
- Известувања доколу загадувањето е континуирано во последните 5 дена
- Можност за контактирање на локалните државни органи доколу загадувањето е постојано
- Игра за споредба колку ЦО2 заштедуваш со пешачење и возење велосипед, како и можност за споредба со твоите Facebook пријатели
- Продавница за лоцирање на маски/прочистувачи на воздух во твојата околина
- Совети за намалување на загадувањето и за тоа кој го предизвикува
- Споделување на загадувањето во одбраниот регион
- Следење на локацијата и доставување информации за најблиската станица

МојВоздух во медиумите:
- IT.com.mk апликација на денот: http://it.com.mk/aplikacija-na-denot-znaete-li-shto-dishete-vo-skopje-tetovo-i-bitola/
- Telefoni.mk: http://telefoni.mk/news-8763-Intervju-so-Gorjan-Jovanovski---Aplikacijata-Moj-vozduh-za-pogolema-eko-svest.html
- GSM.mk: http://gsm.mk/moj-vozduh-aplikacija-koja-go-meri-kvalitet-na-vozduhot-vo-makedonija
- Канал5: https://www.youtube.com/watch?v=yt-lvuUUsbA
- Кајгана: http://kajgana.com/makedonski-aplikacii-za-ios-i-android-tret-del
- Порта3: http://www.porta3.mk/moj-vozduh-povisoka-svest-za-zagaduvanjeto/

Веб верзија: https://mojvozduh.eu
Блог: https://medium.com/givemacedoniaair

Објаснение за пермисии:
- Пермисијата за читање и запишување се користи исклучиво за зачувување на сликата кога ќе ја искористите опцијата за споделување. Не се читаат никакви кориснички информации, едноставно описот што го дава Google Play е доста непрецизен.

Информациите се освежуваат секој саат и се превземаат од страната „Квалитет на Воздух“ на Министерството за Животна Средина и Просторно Планирање како дел од програмата Отворени Податоци објавени на: http://www.otvorenipodatoci.gov.mk.

---

Find out what you are breathing! Easy and clear access to information regarding air pollution from the 17 measuring stations positioned throughout Macedonia. Get relevant information about each type of pollutant, what are the EU limits, what causes the pollution and what to do in cases of extreme pollution.
The app is available in Macedonian, English and Albanian.

Features:
- Near realtime data from 17 measuring stations and 7 types of pollutants (updated hourly)
- Graphs/maps/calendars for statistical tracking of pollution
- Notifications if pollution levels are over the limit for more than 5 days
- Option to email local authorities to raise awareness regarding pollution
- A game to track how much you save CO2 by walking and biking, and compare to your Facebook friends
- A store to locate distributors of masks/air purifiers in your vicinity
- Tips on how you can have an impact on air quality, as well as common sources of pollution
- Sharing pollution data on social Macedonia
- Location tracking for showing data from the closest measuring station

MojVozduh online: https://mojvozduh.EU
MojVozduh blog: https://medium.com/givemacedoniaair

MojVozduh in the media:
- IT.com.mk app of the day: http://it.com.mk/aplikacija-na-denot-znaete-li-shto-dishete-vo-skopje-tetovo-i-bitola/
- Telefoni.mk: http://telefoni.mk/news-8763-Intervju-so-Gorjan-Jovanovski---Aplikacijata-Moj-vozduh-za-pogolema-eko-svest.html
- GSM.mk: http://gsm.mk/moj-vozduh-aplikacija-koja-go-meri-kvalitet-na-vozduhot-vo-makedonija
- Kanal5: https://www.youtube.com/watch?v=yt-lvuUUsbA
- Kajgana: http://kajgana.com/makedonski-aplikacii-za-ios-i-android-tret-del
- Porta3: http://www.porta3.mk/moj-vozduh-povisoka-svest-za-zagaduvanjeto/

Zadnje izmene:

Новите неща

Поради рестрикции во Android, привремено се отстранети виџетите и нотификацијата, со цел да не прикажуваат грешни информации, дури не се среди проблемот.

Preuzmite program МојВоздух (MojVozduh) sa Marketa

Cena: Besplatno

Veličina: ---

Glasova: 1521

Verzija: 4.7

Sajt: https://mojvozduh.eu