Najbolje srpske
aplikacije i igre
za Android.

Lako nađite sve
srpske i regionalne
Android aplikacije

Android vesti
iz Srbije i sveta
na jednom mestu

Uvek sveže vesti
iz najpoznatijh domaćih izvora

image01

Android telefoni
i tableti
svih proizvođača

Kompletne specifikacije
svih Android telefona
i tableta

image01
]

Pitajte poslanike
Android aplikacija (program)

Autor: NVO MANS

Paket: me.co.mans.pitajteposlanike

Kategorija: Društveni

Ocena: 5

Preuzimanja: 100

Grupa: Crna Gora

Preuzmite program Pitajte poslanike sa Google Play-a

Opis programa:

U cilju poboljšanja svakodnevne komunikacije između građana i poslanika, NVO MANS je u okviru implementacije projekta „Unapređenje parlamentarnog nadzora i odgovornosti u Crnoj Gori“ koji podržava Demokratski fond Ujedinjenih nacija (UNDEF) razvio mobilnu aplikaciju “Pitajte poslanike” za sve mobilne platforme.

Aplikacija “Pitajte poslanike” omogućava građanima da poslanicima šalju poruke sa informacijama o problemima u slobodnom i otvorenom formatu i da komuniciraju sa njima o različitim pitanjima, dok će poslanici istovremeno moći da daju odgovore koristeći istu aplikaciju. To će omogućiti građanima da ocijene svoj nivo zadovoljstva komunikacijom sa određenim poslanikom, ali i da označe da li je odgovor dostavljen drugim metodama (npr. e-mail, direktni sastanak, itd). Ovo će takođe pružiti značajnu korist svim poslanicima koji će biti u mogućnosti da efikasnije sarađuju sa većim brojem građana i da potencijalno privuku nove birače. Pored toga dovešće do veće konkurentnosti među poslanicima da koriste aplikaciju i redovno komuniciraju sa građanima.

Aplikacija “Pitajte polanike” sadrži kategoriju sa imenima svih poslanika 26. saziva Skupštine Crne Gore, zatim kategoriju gdje se nalaze svi poslanici koji su rangirani po indeksu aktivnosti od 15. novembra 2017. godine kada se ovaj projekat sprovodi. Pored toga sadrži i kategoriju koja je podijeljena na teme, a u okviru tema rang liste poslanika koji govore na date teme na plenarnim sjednicama Skupštine. Tako postoje tri kategorije tema: pravno-političke, ekonomske i društvene koje su dalje podijeljene na podteme.

Na osnovu kumulativne rang lista a i po rang listama koje se sastoje u okviru pomenutih tema, građani će moći lakše da se odluče kom poslaniku će postaviti pitanje upravo na osnovu njihovih doprinosa i učešća u raspravama i diskusijama na neku određenu temu.

Na samom kraju nalaze se informacije o plenarnim sjednicama, gdje se može vidjeti pregled svih sjednica od 15. novembra 2017. godine kao i vremensko trajanje tih sjednica, zatim trajanje sjednica po mjesecima, i vrste tačaka dnevnog reda kao i ukupan broj zastupljenosti određenih tačaka na sjednicama.

Aplikacija “Pitajte poslanike” će omogućiti poslanicima da budu odgovorniji i otvoreniji u svojim izbornim jedinicama, dok će građani imati efektivne kanale komunikacije kako bi prijavili svoje probleme poslanicima po svom izboru. Uticaj ishoda će se mjeriti kroz statističke podatke o komunikaciji poslanika sa građanima, uključujući i stopu zadovoljstva građana, a ovi podaci će takođe biti dio polugodišnjih monitoring izvještaja o aktivnostima Parlamenta i poslanika.

Aplikacija “Pitajte poslanike” je pomak ka uspostavljanju demokratije na viši stepen samim tim što je komunikacija između građana i poslanika u praksi veoma slaba.

Zadnje izmene:

- dodata pretraga po imenu poslanika

Preuzmite program Pitajte poslanike sa Marketa

Cena: Besplatno

Veličina: 4,4M

Glasova: 12

Verzija: 1.0

Sajt: http://www.mans.co.me