Najbolje srpske
aplikacije i igre
za Android.

Lako nađite sve
srpske i regionalne
Android aplikacije

Android vesti
iz Srbije i sveta
na jednom mestu

Uvek sveže vesti
iz najpoznatijh domaćih izvora

image01

Android telefoni
i tableti
svih proizvođača

Kompletne specifikacije
svih Android telefona
i tableta

image01
]

BeoGuide
Android aplikacija (program)

Autor: Tree of Knowledge

Paket: rs.skolazaopstanak.beo_guide

Kategorija: Obrazovanje

Ocena: 5

Preuzimanja: 100

Grupa: Beograd

Preuzmite program BeoGuide sa Google Play-a

Opis programa:

Beograd kroz prirodu i vreme – BeoGuide

Vodič kroz bio-geo-diverzitet Beograda

Pronađite i upoznajte neke od mnogobrojnih beogradskih biljaka, gljiva, životinja i staništa u kojima žive, ili se susretnite sa zapisima o geološkim promenama u evoluciji Zemlje. Pronađite stene sa fosilima iz doba Panonskog mora ili još starije iz mezozojskog doba, kada su na drugim krajevima Zemlje šetali dinosaurusi. Ovaj Vodič sadrži objašnjenje sa fotografijom i mapom za svaki lokalitet, objekat, vrstu ili jedinku kako biste ih lakše pronašli i prepoznali.

Možete pronaći:
- naznačajnija odredišta za upoznavanje bio i geodiverziteta,
- reprezentativne, retke i zanimljive objekte, primerke i pojave geoloških,geomorfoloških, geoarheoloških i hidroloških lokaliteta, kao i primere upotrebe kamena u graditeljstvu i umetnosti u našem gradu,
- gradske i prigradske parkove i park-šume, od kojih su neke zaštićene upravo zbog svog biodiverziteta, ili se u njima nalaze drveta koja su spomenici prirode,
- znamenito zaštićeno drveće, koje se nalazi u javnim i privatnim baštama, vrtovima i parkovima,
- reprezentativne i zaštićene biljke i gljive,
- različite vrste i retke primerke zaštićenih životinja koje žive na ovim prostorima,
- karte sa „preporučenim putanjama”, učenicima i studentima, posetiocima i gostima Beograda radi lakšeg i potpunijeg upoznavanja sa nezaobilaznim vrednostima biološke i geološke raznosvrsnosti jednog od najatraktivnijih gradskih predela evropskog kontinenta.

Aplikacija je razvijena u okviru projekta Udruženja "Škola za opstanak", “Beograd kroz prirodu i vreme - obrazovanje za opstanak”, kofinansiranog od Sekretarijata za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda prema:
VASIĆ, Voislav, Beograd kroz prirodu i vreme: vodič kroz bio-geo-diverzitet Beograda / [autori Voislav Vasić, Marina Ilić ; fotografije Branislav Strugar ... i dr.]. - 2. izd. -Beograd: Udruženje građana "Škola za opstanak", 2011 (Beograd: Standard 2). - 80str.: fotogr., mape; 24cm;
VASIĆ, Voislav, Belgrade through nature and time : guide through bio-geo-diversity of Belgrade / [authors Voislav Vasić, Marina Ilić; translation Željko Stanimirović ; photographs Branislav Strugar ... et al.]. - Belgrade : Association „School for Survival”,2012 (Beograd : Standard 2). - 111 str. : fotogr., mape; 24cm

Dizajn i priprema aplikacije: Marija Blanuša Mišković i Jelena Nikolić Antonijević

Razvoj aplikacije: Rajko Vuković i Ivan Antonijević

Zadnje izmene:

Korisnik sada može videti svoju lokaciju i radijus na mapi većoj udaljenosti od Beograda nego ranije.

Preuzmite program BeoGuide sa Marketa

Cena: Besplatno

Veličina: 49M

Glasova: 6

Verzija: 1.1.0

Sajt: https://skolazaopstanak.rs