Najbolje srpske
aplikacije i igre
za Android.

Lako nađite sve
srpske i regionalne
Android aplikacije

Android vesti
iz Srbije i sveta
na jednom mestu

Uvek sveže vesti
iz najpoznatijh domaćih izvora

image01

Android telefoni
i tableti
svih proizvođača

Kompletne specifikacije
svih Android telefona
i tableta

image01
]

SremBike
Android aplikacija (program)

Autor: "Centar Novih Tehnologija" doo

Paket: rs.cnt.srembike

Kategorija: Putovanja

Ocena: 0

Preuzimanja: 50

Grupa: Vojvodina

Preuzmite program SremBike sa Google Play-a

Opis programa:

Aplikacija je podrška projektu:

Naziv programa: Podrška regionalnom i ruralnom razvoju u Srbiji (2015 – 2019.) koji finansira Švajcarska agencija za saradnju (SDC)

Naziv projekta: „Biciklističkim turizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“

Vrednost projekta: 353.271,98 CHF

Vodeći partner: RRA Srem

Partneri na projektu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Grad Sremska Mitrovica, opština Pećinci, opština Irig, opština Inđija, Turistička organizaija opštine Pećinci, Nacionalni park „Fruška gora“, Biciklistički klub „MTB Družina“, Pokret gorana, Zasavica Sremska Mitrovica, seosko gazdinstvo „Čikić“.

Trajanje projekta: 14. 07. 2017 – 31.08. 2018.

Glavne aktivnosti projekta: Izrada tehničke dokumentacije i infrastrukturni radovi

Izrada tehničke dokumentacije i postavljanje biciklističke signalizacije na bciklističkoj ruti Sava;
Izrada tehničke dokumentacije sanacije Grebenskog puta od Iriškog venca do Zmajevca, dužine oko 6 km;
Izrada tehničke dokumentacije i izgradnja biciklističke staze od Zasavice do Sremska Mitrovice, dužine 6 km;
Izrada tehničke dokumentacije i sanacija prizemlja planinarskog doma Kozarica kao budućeg biciklističkog kampa.
Projektne aktivnosti kofinansiraće Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Grad Sremska Mitrovica i Nacionalni park „Fruška gora“.

Osim izrade tehničke dokumentacije i radova, značajne aktivnosti projekta su:
Nabavka turističkih vozila za unapređenje turističke ponude u okviru NP „Fruška gora“, SRP „Zasavica“, TOO Pećinci;
Nabavka dečijih igrališta ;
Razvoj mobilne aplikacije za bicikliste i web sajta;
Jačanje kapaciteta predstavnika javnog, civilnog i privatnog sektora kao i članova MORG za turizam u cilju unapređenja turističke ponude i kreiranja nove turističke destinacije Srem
Projekat se bavi unapređenjem Regionalne biciklističke rute Srem i Savske biciklističke rute, koje svojim najvećim delom prolaze kroz regione Srema, Mačve i Južne Bačke. Povezivanjem sa međunarodnim rutama Euro velo 6 i Srijemskom biciklističkom rutom, proširuje se tržište na regione u okruženju. S obzirom na prostorni obuhvat ovih ruta, odnosno na Frušku goru sa svojim prirodnim resursima, jedinstvenost Obedske bare i Zasavice, reke Savu i Dunav, brojna jezera, kulturno – istorijske lokalitete, stvaraju se realni preduslovi za kreiranje nove turističke destinacije i formiranje zajedničke turističke ponude Srema. Razvoj cikloturizma ovde predstavlja poveznicu među različitim akterima u ruralnom turizmu, spoj poljoprivrede i turizma, vezu javnog, privatnog i civilnog sektora, sponu između tradicionalnog pristupa i tehnoloških unapređenja i inovacija.

RRA Srem kao centralna institucija implementacije projekta, kroz postignute rezultate, učiniće da region Srema na isteku 2018. godine postane prepoznatljiv kao region sa uspostavljenim međunarodnim biciklističkim rutama Srem i Sava, sistemom pratećih turističkih usluga i proizvoda u ruralnom turizmu, definisanom turističkom ponudom naročito u područjima od naročitog prirodnog i kulturno – istorijskog interesa. Sve to će direktno doprineti lokalnom razvoju u vidu poboljšanja zapošljivosti naročito mladih i žena, otvaranja novih radnih mesta, poboljšanja postojećeg poslovanja i stvaranju kreativnog ambijenta za nove podsticaje i ulaganja, kako u regionu Srem tako i u region AP Vojvodine u celini.

Zadnje izmene:

Prva verzija aplikacije

Preuzmite program SremBike sa Marketa

Cena: Besplatno

Veličina: 1,2M

Glasova: 0

Verzija: 1.0

Sajt: http://www.cnt.rs